معرفی بلندگوی پلاستیکی 8Ω قطر 56mm:

بلندگو وسیله است که انرژی الکتریکی را به انرژی صوتی تبدیل میکند.از بلندگو برای ایجاد صدای بلندتر و واضح تر استفاده می‌شود.بلندگو بخشی از هر سیستم صوتی است و معمولاً تفاوت کیفیت در سیستم‌های صوتی ناشی از این بخش است .این اسپیکر با قطر 56میلی متر دارای مقاومت امپدانس 8 اهم می باشد .