معرفی بلندگوی 8اهم  YD50 نیم وات:

بلندگو وسیله است که انرژی الکتریکی را به انرژی صوتی تبدیل میکند.از بلندگو برای ایجاد صدای بلندتر و واضح تر استفاده می‌شود. اسپیکر بخشی از هر سیستم صوتی است و معمولاً تفاوت کیفیت در سیستم‌های صوتی ناشی از این بخش است .بلندگوی YD50 دارای نیم وات خروجی صدا و مقاومت امپدانس 8 اهم می باشد .