تاک سوئیچ SMD 4x4x1.5 ۱۲۵۰۴۱

  • قیمت خرید ۱,۲۰۰ تومان
    عدد حداقل 50 عدد

 تاک سوئیچ مربعی 5 پایه TSTP025 SMD :


از تاک سوئیچ برای قطع یا وصل کردن مدار استفاده می شود .سوئیچ ها در حالت عادی باز هستند یعنی اتصالی بین پایه های آنها وجود ندارد . زمانیکه دکمه سوئیچ را فشار می دهیم دو پایه آن به هم وصل می شوند تا جریان الکتریکی از آنها عبور کند . تا زمانیکه دکمه سوئیچ را نگه داریم ، پایه ها به هم وصل هستند و جریان عبور می کند به محض رها کردن دکمه اتصال قطع می شود .
خیر
بله