تاک سوئیچ 2پایه نرمه دار
  تاک سوئیچ 2پایه نرمه دار Tact Switch
  Tact Switch
  ۲,۲۰۰ تومان
  تاک سوئیچ 2پایه 6*6*5
  تاک سوئیچ 2پایه 6*6*5 Tact Switch
  Tact Switch
  ۵۵۰ تومان
  تاک سوئیچ 2پایه 6*6*4/3
  تاک سوئیچ 2پایه 6*6*4/3 Tact Switch
  Tact Switch
  ۵۵۰ تومان
  تاک سوییچ SMD (ماجیکار) 3/5*3*6
  تاک سوییچ SMD -ماجیکار- 3/5*3*6 Tact Switch
  Tact Switch
  ۷۷۰ تومان
  تاک سوییچ 6*3*2/5 SMD
  تاک سوییچ 6*3*2/5 SMD Tact Switch
  Tact Switch
  ۷۷۰ تومان
  تاک سوئیچ 6x3x5 SMD
  تاک سوئیچ 6x3x5 SMD Tact Switch
  Tact Switch
  ۷۷۰ تومان
   تاک سوئیچ 6x3x4.3 SMD
  تاک سوئیچ 6x3x4.3 SMD Tact Switch
  Tact Switch
  ۷۷۰ تومان
  تاک سوئیچ DIP 6x3x4.3
  تاک سوئیچ DIP 6x3x4.3 Tact Switch
  Tact Switch
  ۷۷۰ تومان
  تاک سوئیچ 4پایه نرمه دار
  تاک سوئیچ 4پایه نرمه دار Tact Switch
  Tact Switch
  ۲,۲۰۰ تومان
  تاک سوئیچ DIP 5×3×6
  تاک سوئیچ DIP 5×3×6 Tact Switch
  Tact Switch
  ۷۷۰ تومان
   تاک سوئیچ 4پایه A 6x6x4.3
  تاک سوئیچ 4پایه A 6x6x4.3 Tact Switch
  Tact Switch
  ۴۴۰ تومان
  تاک سوئیچ 4پایه A 6x6x5
  تاک سوئیچ 4پایه A 6x6x5 Tact Switch
  Tact Switch
  ۴۴۰ تومان
  تاک سوئیچ 2.5*6.2*6.2 SMD
  تاک سوئیچ 2.5*6.2*6.2 SMD سوئیچ
  سوئیچ
  ۷۷۰ تومان
  تاک سوئیچ امرون سری خور
  تاک سوئیچ امرون سری خور 125040
  ۱۲۵۰۴۰
  ۱,۶۵۰ تومان
  تاک سوئیچ SMD مربعی
  تاک سوئیچ SMD مربعی Tact Switch
  Tact Switch
  تاک سوئیچ کرم ریز SMD
  تاک سوئیچ کرم ریز SMD Tact Switch
  Tact Switch
  تاک سوئیچ smd3×3.5×1.8
  تاک سوئیچ smd3×3.5×1.8 Tact Switch
  Tact Switch
   معرفی تاک سوئیچ :

   از تاک سوئیچ برای قطع یا وصل کردن مدار استفاده می شود .سوئیچ ها در حالت عادی باز هستند یعنی اتصالی بین پایه های آنها وجود ندارد . زمانیکه دکمه سوئیچ را فشار می دهیم دو پایه آن به هم وصل می شوند تا جریان الکتریکی از آنها عبور کند . تا زمانیکه دکمه سوئیچ را نگه داریم ، پایه ها به هم وصل هستند و جریان عبور می کند به محض رها کردن دکمه اتصال قطع می شود
   تاک سوئیچ (Tact switch)
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده