تبدیل 1 به 2 تلفنی نری
  تبدیل 1 به 2 تلفنی نری
  مبدل خط تلفن
  مبدل خط تلفن
  ۹,۰۰۰ تومان
  تبدیل 1به 5 تلفنی
  تبدیل 1به 5 تلفنی
  مبدل خط تلفن
  مبدل خط تلفن
  ۱۸,۰۰۰ تومان
  تبدیل 1 به 2 تلفنی دو طرف ماده
  تبدیل 1 به 2 تلفنی دو طرف ماده
  مبدل خط تلفن
  مبدل خط تلفن
  ناموجود
  تبدیل 1به 3 تلفنی
  تبدیل 1به 3 تلفنی
  مبدل خط تلفن
  مبدل خط تلفن
  ناموجود
  رابط 1 به 1 تلفنی 4 پین
  رابط 1 به 1 تلفنی 4 پین
  مبدل خط تلفن
  مبدل خط تلفن
  ناموجود
   تبدیل تلفنی یک ابزار بسیار کاربردی است که بوسیله آن می توانیم از یک خط تلفن دو یا چند خروجی بصورت همزمان دریافت کنیم . تبدیل تلفنی یک پورت ورودی نری و دو یا چند پورت خروجی دارد .  خط تلفن بوسیله سیم دو سرسوکت به پورت ورودی تبدیل متصل می شود و به پورت های خروجی آن می توان دستگاه کارت خوان ، سیم تلفن و مودم ADSL متصل کرد .
   خیر
   بله