سرسوکت تلفن نری 6P4C RJ11 کانکتور تلفنی

  • قیمت خرید ۱,۰۰۰ تومان
    عدد بسته 100 عددی

سرسوکت تلفنی


از این سوکت برای اتصال خط تلفن به مدارات استفاده می شود .
خیر
بله