سرسوکت تلفن نری 6P4C RJ11 کانکتور تلفنی

  • قیمت خرید ۸۰۰ تومان
    عدد بسته 100 عددی
معرفی سرسوکت تلفنی 6P4C  :

از این سوکت برای اتصال خط تلفن به مدارات استفاده می شود .
خیر
بله