سوکت تلفن روبردی RJ11 SMD 6P4C کانکتور تلفنی

  • قیمت خرید ۱۷,۶۰۰ تومان
    عدد حداقل 20 عدد
معرفی سوکت تلفنی روبردی SMD 6P4C :

از این سوکت برای اتصال خط تلفن به مدارات استفاده می شود .
خیر
بله