سوکت تلفن روبردی RJ11 SMD 6P4C کانکتور تلفنی

  • قیمت خرید ۲۲,۰۰۰ تومان
    عدد حداقل 20 عدد

سرسوکت تلفنی


از این سوکت برای اتصال خط تلفن به مدارات استفاده می شود .
خیر
بله