طلق کی پد پاناسونیک 1232
  طلق کی پد پاناسونیک 1232
  طلق شماره گیر
  طلق شماره گیر
  ۱۷,۱۰۰ تومان
  طلق کی پد پاناسونیک 1283
  طلق کی پد پاناسونیک 1283
  طلق شماره گیر
  طلق شماره گیر
  ۱۷,۱۰۰ تومان
  طلق کی پد پاناسونیک 1890
  طلق کی پد پاناسونیک 1890
  طلق شماره گیر
  طلق شماره گیر
  ۱۷,۱۰۰ تومان
  طلق کی پد پاناسونیک 3531
  طلق کی پد پاناسونیک 3531
  طلق شماره گیر
  طلق شماره گیر
  ۱۷,۱۰۰ تومان
  طلق کی پد پاناسونیک 3611
  طلق کی پد پاناسونیک 3611
  طلق شماره گیر
  طلق شماره گیر
  ۱۷,۱۰۰ تومان
  طلق کی پد پاناسونیک 6441
  طلق کی پد پاناسونیک 6441
  طلق شماره گیر
  طلق شماره گیر
  ۱۷,۱۰۰ تومان
   طلق کی پد پاناسونیک 2260
  طلق کی پد پاناسونیک 2260
  طلق شماره گیر
  طلق شماره گیر
  ناموجود
  طلق کی پد پاناسونیک 1200
  طلق کی پد پاناسونیک 1200
  طلق شماره گیر
  طلق شماره گیر
  ناموجود
  طلق کی پد پاناسونیک 1743
  طلق کی پد پاناسونیک 1743
  طلق شماره گیر
  طلق شماره گیر
  ناموجود
  طلق کی پد پاناسونیک 2100
  طلق کی پد پاناسونیک 2100
  طلق شماره گیر
  طلق شماره گیر
  ناموجود
  طلق کی پد پاناسونیک 2257
  طلق کی پد پاناسونیک 2257
  طلق شماره گیر
  طلق شماره گیر
  ناموجود

   طلق کی پد پاناسونیک

   یکی از دستگاههایی که امروزه در اکثر منازل وجود دارد تلفن بیسیم است . با استفاده مداوم و روزانه از گوشی تلفن ممکن است اجزایی مثل کیپد و و یا صفحه کلید گوشی مستهلک و خراب شود . در زیر صفحه شماره گیر تلفن های بیسیم پاناسونیک ذغال هایی وجود دارد که با گذشت زمان از بین رفته و باعث سفت شدن صفحه کلید می شود . برای حل این مشکل و نرم شدن شماره گیر تلفن از طلق کیپد  استفاده می شود ، طلق کیپد روی برد و زیر پد لاستیکی نصب می شود و کارایی ذغال را دارد . نصب این طلق کیپد را نرم می کند و به راحتی می توانید با آن کار کنید .
   خیر
   بله