قلع 100گرمی ACTIVITY
    قلع 100گرمی ACTIVITY سیم لحیم
    سیم لحیم
    ۶۶,۰۰۰ تومان
    قلع  100گرمی SEP
    قلع 100گرمی SEP سیم لحیم
    سیم لحیم
    ۹۹,۰۰۰ تومان
    قلع 250گرمی ACTIVITY
    قلع 250گرمی ACTIVITY سیم لحیم
    سیم لحیم
    ۱۶۵,۰۰۰ تومان
    قلع  250گرمی SEP
    قلع 250گرمی SEP سیم لحیم
    سیم لحیم
    قلع 100گرمی آساهی
    قلع 100گرمی آساهی سیم لحیم
    سیم لحیم
    قلع  50گرمی ACTIVITY
    قلع 50گرمی ACTIVITY سیم لحیم
    سیم لحیم
      معرفی قلع :

      سیم لحیم متشکل از دو عنصر سرب و قلع می باشد که بصورت یک سیم با قطر کم ارائه می شود تا فرآیند لحیم کاری ساده تر شود . از سیم لحیم برای اتصال قطعات با حفظ رسانا بودن آنها استفاده می شود . برای لحیم کردن و اتصال انواع قطعات الکترونیکی به مدارات ، برد الکترونیک و ماژول ها و یا برای اتصال سیم ها و پایه های انواع فیش و سوکت و کانکتور از سیم قلع استفاده می شود .
      قلع
      بر اساس نوع
      بر اساس سازنده