هرزگرد کوزه ای سیم تلفن
  هرزگرد کوزه ای سیم تلفن
  ضد تاب خوردگی سیم تلفن
  ضد تاب خوردگی سیم تلفن
  ناموجود

   هرزگرد کوزه ای تلفن


   هرزگرد تلفن یک وسیله کاربردی است از تاب خوردن سیم تلفن در هنگام استفاده جلوگیری می کند . هرزگرد تلفن با قرار گرفتن در محل اتصال دسته گوشی به سیم فنری تلفن مانع از گره خوردن و تاب خوردگی سیم فنری تلفن در هنگام استفاده  می شود .

   خیر
   بله