هرزگرد کوزه ای سیم تلفن
  هرزگرد کوزه ای سیم تلفن
  ضد تاب خوردگی سیم تلفن
  ضد تاب خوردگی سیم تلفن
  ناموجود

   معرفی هرزگرد کوزه ای تلفن :


   هرزگرد تلفن یک وسیله کاربردی است از تاب خوردن سیم تلفن در هنگام استفاده جلوگیری می کند . هرزگرد تلفن با قرار گرفتن در محل اتصال دسته گوشی به سیم فنری تلفن مانع از گره خوردن و تاب خوردگی سیم فنری تلفن در هنگام استفاده  می شود .

   خیر
   بله