پد پاناسونیک 1232
  پد پاناسونیک 1232
  پنل شماره گیر گوشی بیسیم پاناسونیک
  پنل شماره گیر گوشی بیسیم پاناسونیک
  ناموجود
  پد پاناسونیک 1233
  پد پاناسونیک 1233
  پنل شماره گیر گوشی بیسیم پاناسونیک
  پنل شماره گیر گوشی بیسیم پاناسونیک
  ناموجود
  پد پاناسونیک 2260 = 2248
  پد پاناسونیک 2260 = 2248
  پنل شماره گیر گوشی بیسیم پاناسونیک
  پنل شماره گیر گوشی بیسیم پاناسونیک
  ناموجود
  پد پاناسونیک 2361 - 2360
  پد پاناسونیک 2361 - 2360
  پنل شماره گیر گوشی بیسیم پاناسونیک
  پنل شماره گیر گوشی بیسیم پاناسونیک
  ناموجود
  پد پاناسونیک 2433
  پد پاناسونیک 2433
  پنل شماره گیر گوشی بیسیم پاناسونیک
  پنل شماره گیر گوشی بیسیم پاناسونیک
  ناموجود
  پد پاناسونیک 3531
  پد پاناسونیک 3531
  پنل شماره گیر گوشی بیسیم پاناسونیک
  پنل شماره گیر گوشی بیسیم پاناسونیک
  ناموجود
  پد پاناسونیک 3611
  پد پاناسونیک 3611
  پنل شماره گیر گوشی بیسیم پاناسونیک
  پنل شماره گیر گوشی بیسیم پاناسونیک
  ناموجود
  پد پاناسونیک 3711
  پد پاناسونیک 3711
  پنل شماره گیر گوشی بیسیم پاناسونیک
  پنل شماره گیر گوشی بیسیم پاناسونیک
  ناموجود
  پد پاناسونیک 6441
  پد پاناسونیک 6441
  پنل شماره گیر گوشی بیسیم پاناسونیک
  پنل شماره گیر گوشی بیسیم پاناسونیک
  ناموجود
  پد پاناسونیک1743
  پد پاناسونیک1743
  پنل شماره گیر گوشی بیسیم پاناسونیک
  پنل شماره گیر گوشی بیسیم پاناسونیک
  ناموجود

   پد پاناسونیک


   همانگونه که میدانیم شماره گیر گوشیهای رومیزی و بیسیم دارای یک پد میباشند که به مرور زمان و کارکرد طولانی مستعمل میگردد. جهت حل مشکل سفت زدن کلید ، صفحه کلید یا همان پد باید تعویض گردد.
   خیر
   بله