معرفی پیزو قاب فلزی:


سنسور پیزو الکتریک قابدار برای تشخیص ارتعاشات و لرزش های مکانیکی بکار می رود . پیزو الکتریک  نوسانات مکانیکی را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند . پیزو نوعی سرامیک است که نسبت به تغییرات ولتاژ حساس می باشد به این صورت که با تغییر ولتاژ وارد شده به پیزو ، این قطعه سرامیکی نوسان پیدا می کند ، جهت تولید صدا از این نوسان می توان یک صفحه دیافراگمی به پیزو متصل کرد .
خیر
بله