سرسوکت تلفن نری 4P4C RJ11
  سرسوکت تلفن نری 4P4C RJ11
  کانکتور تلفنی
  کانکتور تلفنی
  ۱,۰۰۰ تومان
  سرسوکت تلفن نری 6P4C RJ11
  سرسوکت تلفن نری 6P4C RJ11
  کانکتور تلفنی
  کانکتور تلفنی
  ۱,۰۰۰ تومان
  سرسوکت تلفن نری 6P6C RJ11
  سرسوکت تلفن نری 6P6C RJ11
  کانکتور تلفنی
  کانکتور تلفنی
  ۱,۲۰۰ تومان
  سوکت آویز تلفن 616E RJ11
  سوکت آویز تلفن 616E RJ11
  کانکتورتلفنی
  کانکتورتلفنی
  ۷,۰۰۰ تومان
  سوکت آویز تلفن 616M RJ11 سیم 30 سانتی
  سوکت آویز تلفن 616M RJ11 سیم 30 سانتی
  کانکتور تلفنی
  کانکتور تلفنی
  ۷,۰۰۰ تومان
  سوکت آویز تلفن RJ11 سیم 4 623K
  سوکت آویز تلفن RJ11 سیم 4 623K
  کانکتور تلفنی
  کانکتور تلفنی
  ۷,۰۰۰ تومان
  سوکت آویز تلفن RJ11 سیم 6 623K
  سوکت آویز تلفن RJ11 سیم 6 623K
  کانکتور تلفنی
  کانکتور تلفنی
  ۱۲,۰۰۰ تومان
  سوکت تلفن روبردی 4P4C RJ11 صاف
  سوکت تلفن روبردی 4P4C RJ11 صاف
  کانکتور تلفنی
  کانکتور تلفنی
  ۵,۰۰۰ تومان
  سوکت تلفن روبردی 6P4C RJ11 صاف
  سوکت تلفن روبردی 6P4C RJ11 صاف
  کانکتور تلفنی
  کانکتور تلفنی
  ۶,۰۰۰ تومان
  سوکت تلفن روبردی 6P6C RJ11صاف
  سوکت تلفن روبردی 6P6C RJ11صاف
  کانکتورتلفنی
  کانکتورتلفنی
  ۷,۰۰۰ تومان
  سوکت تلفن روبردی RJ11 4P4C رایت
  سوکت تلفن روبردی RJ11 4P4C رایت
  کانکتور تلفنی
  کانکتور تلفنی
  ۲,۴۰۰ تومان
  سوکت تلفن روبردی RJ11 6P4C رایت
  سوکت تلفن روبردی RJ11 6P4C رایت
  کانکتور تلفنی
  کانکتور تلفنی
  ۲,۴۰۰ تومان
  سوکت تلفن روبردی RJ11 6P4C رایت (آریسون )
  سوکت تلفن روبردی RJ11 6P4C رایت -آریسون -
  کانکتور تلفنی
  کانکتور تلفنی
  ۱,۶۰۰ تومان
  سوکت تلفن روبردی RJ11 6P4C رایت دوتایی
  سوکت تلفن روبردی RJ11 6P4C رایت دوتایی
  کانکتورتلفنی
  کانکتورتلفنی
  ۷,۰۰۰ تومان
  سوکت تلفن روبردی RJ11 6P4C(صایرانی )
  سوکت تلفن روبردی RJ11 6P4C-صایرانی -
  کانکتور تلفنی
  کانکتور تلفنی
  ۳,۶۰۰ تومان
  سوکت تلفن روبردی RJ11 6P6C رایت
  سوکت تلفن روبردی RJ11 6P6C رایت
  کانکتور تلفنی
  کانکتور تلفنی
  ۳,۴۰۰ تومان
  سوکت تلفن روبردی RJ11 6P6C رایت مستطیلی
  سوکت تلفن روبردی RJ11 6P6C رایت مستطیلی
  کانکتور تلفنی
  کانکتور تلفنی
  ۵,۰۰۰ تومان
  سوکت تلفن روبردی RJ11 SMD 6P4C
  سوکت تلفن روبردی RJ11 SMD 6P4C
  کانکتور تلفنی
  کانکتور تلفنی
  ۲۲,۰۰۰ تومان
  سوکت تلفن روبردی RJ11 SMD 6P6C
  سوکت تلفن روبردی RJ11 SMD 6P6C
  کانکتور تلفنی
  کانکتور تلفنی
  ۲۸,۰۰۰ تومان
  سوکت تلفن روبردی SMD 4P4C RJ11
  سوکت تلفن روبردی SMD 4P4C RJ11
  کانکتور تلفنی
  کانکتور تلفنی
  ۲۲,۰۰۰ تومان
  سرسوکت تلفن 4P4C RJ11 بسته 100تایی
  سرسوکت تلفن 4P4C RJ11 بسته 100تایی
  کانکتور تلفنی
  کانکتور تلفنی
  ناموجود
  سرسوکت تلفن نری 6P2C RJ11
  سرسوکت تلفن نری 6P2C RJ11
  کانکتور تلفنی
  کانکتور تلفنی
  ناموجود
  سوکت آویز تلفن RJ11 سیم 2 623K
  سوکت آویز تلفن RJ11 سیم 2 623K
  کانکتورتلفنی
  کانکتورتلفنی
  ناموجود
  سوکت تلفن روبردی RJ11 6P4C رایت (پشت قوس دار)
  سوکت تلفن روبردی RJ11 6P4C رایت -پشت قوس دار-
  کانکتور تلفنی
  کانکتور تلفنی
  ناموجود
  سوکت تلفن روبردی RJ11 6P4C رایت 8تایی
  سوکت تلفن روبردی RJ11 6P4C رایت 8تایی
  کانکتور تلفنی
  کانکتور تلفنی
  ناموجود
  سوکت تلفن روبردی RJ11 6P4C رایت مستطیلی
  سوکت تلفن روبردی RJ11 6P4C رایت مستطیلی
  کانکتور تلفنی
  کانکتور تلفنی
  ناموجود

   سرسوکت تلفنی


   کانکتور RJ11 یکی از مهمترین انواع سوکت است که می توانید تنوع کامل آن را در فروشگاه سپهرالکترونیک مشاهده و قطعه مورد نیاز خود را با بهترین قیمت بازار تهیه کنید . 
   کانکتور تلفنی در انتهای کابل متصل می شود و موجب برقراری ارتباط بین کابل ها و سیستم های مخابراتی و تلفنی می شود . از کانکتور تلفنی برای اتصال خط تلفن به مودم ، پریز و گوشی تلفن استفاده می شود .

   انواع سرسوکت تلفنی :
   سوکت تلفنی RJ11 در دو جنس نری و مادگی تولید می شود .  سوکت نری قطعه ای پلاستیکی است که متشکل از تعداد مشخصی پین یا سوزن فلزی است و برای اتصال در داخل حفره های بخش مادگی قرار می گیرد . تعداد پین ها در انواع مختلف کانکتور با یکدیگر متفاوت است . کانکتور مادگی معمولا روی انواع مدارهای الکتریکی یا برد لحیم می شود . معمولا به منظور افزایش طول عمر سوکت و جلوگیری از شکستگی یا آسیب دیدگی آن در برابر ضربه و موج های ارتعاشی از روکش پلاستیکی استفاده می شود .
   خیر
   بله