سرسوکت شبکه 10پین
  سرسوکت شبکه 10پین
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۵,۷۰۰ تومان
  سرسوکت شبکه CAT5 مارک AMP
  سرسوکت شبکه CAT5 مارک AMP
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۱,۳۳۰ تومان
  سرسوکت شبکه CAT5 مینی
  سرسوکت شبکه CAT5 مینی
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۳,۸۰۰ تومان
  سرسوکت شبکه CAT6 شیلد دار نقره ای
  سرسوکت شبکه CAT6 شیلد دار نقره ای
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۴,۱۸۰ تومان
  سرسوکت شبکه CAT6 شیلد دارطلایی
  سرسوکت شبکه CAT6 شیلد دارطلایی
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۶,۶۵۰ تومان
  سرسوکت شبکه CAT6 مارک AMP
  سرسوکت شبکه CAT6 مارک AMP
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۲,۶۶۰ تومان
  سرسوکت شبکه CAT7
  سرسوکت شبکه CAT7
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۱۶,۱۵۰ تومان
  سرسوکت شبکه NO NAME CAT5
  سرسوکت شبکه NO NAME CAT5
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۷۶۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 1x4 فلزی
  سوکت RJ45 روبردی 1x4 فلزی
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۵۷,۰۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 10P10Cشیلد دار فلزی
  سوکت RJ45 روبردی 10P10Cشیلد دار فلزی
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۱۵,۲۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 1x2فلزی
  سوکت RJ45 روبردی 1x2فلزی
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۳۲,۳۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 1x2فلزی LED دار
  سوکت RJ45 روبردی 1x2فلزی LED دار
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۳۸,۰۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 1x4فلزی LED دار
  سوکت RJ45 روبردی 1x4فلزی LED دار
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۹۵,۰۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 2*4 فلزی بزرگ LED دار
  سوکت RJ45 روبردی 2*4 فلزی بزرگ LED دار
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۱۷۱,۰۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 2x4 فلزی کوچک LED دار
  سوکت RJ45 روبردی 2x4 فلزی کوچک LED دار
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۱۹۰,۰۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 2x4فلزی
  سوکت RJ45 روبردی 2x4فلزی
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۹۵,۰۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت LED دار
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت LED دار
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۱۱,۷۸۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت طوسی
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت طوسی
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۴,۷۵۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت طوسی شیلد فلزی
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت طوسی شیلد فلزی
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۱۱,۷۸۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت فیلتردار
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت فیلتردار
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۵۷,۰۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت مشکی فلزی بلند
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت مشکی فلزی بلند
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۱۱,۷۸۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت مشکی کوتاه فلزی
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت مشکی کوتاه فلزی
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۱۱,۷۸۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C صاف
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C صاف
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۶,۶۵۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C صاف شیلد دار فلزی
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C صاف شیلد دار فلزی
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۱۱,۷۸۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C مشکی فلزی بلند پایه عقب
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C مشکی فلزی بلند پایه عقب
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۱۴,۲۵۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی SMD 8P8C
  سوکت RJ45 روبردی SMD 8P8C
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۳۴,۲۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی صاف SMD
  سوکت RJ45 روبردی صاف SMD
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۳۸,۰۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی فیلتردار HR911105A
  سوکت RJ45 روبردی فیلتردار HR911105A
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۴۷,۵۰۰ تومان
  سرسوکت شبکه CAT5 شیلد دار فلزی NONAME
  سرسوکت شبکه CAT5 شیلد دار فلزی NONAME
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ناموجود
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت سر فلزی
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت سر فلزی
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ناموجود
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت مشکی
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت مشکی
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ناموجود

   سرسوکت شبکه 


   کانکتور شبکه rj45 که مخفف عبارت Registered Jack  است ، یکی از مهمترین انواع سوکت شبکه است که به عنوان اتصال دهنده اجزاء مختلف در شبکه به کار گرفته می شود و زمینه انتقال داده ها و اطلاعات را بین دستگاه های مختلف فراهم می کند .کانکتور RJ45 یک رابط هشت سیم است که از آن برای برقراری ارتباط بین انواع کابل شبکه با دستگاه های پسیو شبکه استفاده می شود . از این قطعه برای اتصال کابل شبکه به کیستون استفاده میشود ، به این ترتیب که سیمهای داخل کابل شبکه داخل سرسوکت چیده می شوند و با آچار پرس مخصوص شبکه پرس می شوند . در فروشگاه سپهر الکترونیک می توانید انواع کانکتور شبکه را با بهترین کیفیت و پایین ترین قیمت  تهیه کنید .

   خیر
   بله