سرسوکت شبکه 10پین
  سرسوکت شبکه 10پین
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۶,۶۰۰ تومان
  سرسوکت شبکه CAT5 مارک AMP
  سرسوکت شبکه CAT5 مارک AMP
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۱,۵۴۰ تومان
  سرسوکت شبکه CAT5 مینی
  سرسوکت شبکه CAT5 مینی
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۴,۴۰۰ تومان
  سرسوکت شبکه CAT6 شیلد دار نقره ای
  سرسوکت شبکه CAT6 شیلد دار نقره ای
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۴,۸۴۰ تومان
  سرسوکت شبکه CAT6 شیلد دارطلایی
  سرسوکت شبکه CAT6 شیلد دارطلایی
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۷,۷۰۰ تومان
  سرسوکت شبکه CAT6 مارک AMP
  سرسوکت شبکه CAT6 مارک AMP
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۳,۰۸۰ تومان
  سرسوکت شبکه CAT7
  سرسوکت شبکه CAT7
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۱۸,۷۰۰ تومان
  سرسوکت شبکه NO NAME CAT5
  سرسوکت شبکه NO NAME CAT5
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۸۸۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 1x4 فلزی
  سوکت RJ45 روبردی 1x4 فلزی
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۶۶,۰۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 10P10Cشیلد دار فلزی
  سوکت RJ45 روبردی 10P10Cشیلد دار فلزی
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۱۷,۶۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 1x2فلزی
  سوکت RJ45 روبردی 1x2فلزی
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۳۷,۴۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 1x2فلزی LED دار
  سوکت RJ45 روبردی 1x2فلزی LED دار
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۴۴,۰۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 1x4فلزی LED دار
  سوکت RJ45 روبردی 1x4فلزی LED دار
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 2*4 فلزی بزرگ LED دار
  سوکت RJ45 روبردی 2*4 فلزی بزرگ LED دار
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۱۹۸,۰۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 2x4 فلزی کوچک LED دار
  سوکت RJ45 روبردی 2x4 فلزی کوچک LED دار
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۲۲۰,۰۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 2x4فلزی
  سوکت RJ45 روبردی 2x4فلزی
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت LED دار
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت LED دار
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۱۳,۶۴۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت طوسی
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت طوسی
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۵,۵۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت طوسی شیلد فلزی
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت طوسی شیلد فلزی
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۱۳,۶۴۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت فیلتردار
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت فیلتردار
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۶۶,۰۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت مشکی فلزی بلند
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت مشکی فلزی بلند
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۱۳,۶۴۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت مشکی کوتاه فلزی
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت مشکی کوتاه فلزی
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۱۳,۶۴۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C صاف
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C صاف
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۷,۷۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C صاف شیلد دار فلزی
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C صاف شیلد دار فلزی
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۱۳,۶۴۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C مشکی فلزی بلند پایه عقب
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C مشکی فلزی بلند پایه عقب
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۱۶,۵۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی SMD 8P8C
  سوکت RJ45 روبردی SMD 8P8C
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۳۹,۶۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی صاف SMD
  سوکت RJ45 روبردی صاف SMD
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۴۴,۰۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی فیلتردار HR911105A
  سوکت RJ45 روبردی فیلتردار HR911105A
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۵۵,۰۰۰ تومان
  سرسوکت شبکه CAT5 شیلد دار فلزی NONAME
  سرسوکت شبکه CAT5 شیلد دار فلزی NONAME
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ناموجود
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت سر فلزی
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت سر فلزی
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ناموجود
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت مشکی
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت مشکی
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ناموجود

   معرفی سرسوکت شبکه  :


   کانکتور شبکه rj45 که مخفف عبارت Registered Jack  است ، یکی از مهمترین انواع سوکت شبکه است که به عنوان اتصال دهنده اجزاء مختلف در شبکه به کار گرفته می شود و زمینه انتقال داده ها و اطلاعات را بین دستگاه های مختلف فراهم می کند .کانکتور RJ45 یک رابط هشت سیم است که از آن برای برقراری ارتباط بین انواع کابل شبکه با دستگاه های پسیو شبکه استفاده می شود . از این قطعه برای اتصال کابل شبکه به کیستون استفاده میشود ، به این ترتیب که سیمهای داخل کابل شبکه داخل سرسوکت چیده می شوند و با آچار پرس مخصوص شبکه پرس می شوند .


   خیر
   بله