سرسوکت شبکه CAT5 مارک AMP
  سرسوکت شبکه CAT5 مارک AMP سوکت شبکه CAT5 RJ45
  سوکت شبکه CAT۵ RJ۴۵
  ۹۹۰ تومان
  سرسوکت شبکه CAT6 شیلد نقره ای
  سرسوکت شبکه CAT6 شیلد نقره ای کانکتور شبکه کت سیکس
  کانکتور شبکه کت سیکس
  ۲,۴۲۰ تومان
  سرسوکت شبکه CAT5 شیلد فلزی NONAME
  سرسوکت شبکه CAT5 شیلد فلزی NONAME کانکتور NONAME CAT5
  کانکتور NONAME CAT۵
  ۱,۵۴۰ تومان
  سرسوکت شبکه CAT6 شیلد طلایی
  سرسوکت شبکه CAT6 شیلد طلایی سرسوکت شبکه
  سرسوکت شبکه
  ۵,۵۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C صاف شیلد فلزی
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C صاف شیلد فلزی سوکت شبکه
  سوکت شبکه
  ۷,۱۵۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C صاف
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C صاف سوکت شبکه
  سوکت شبکه
  ۳,۳۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 10P10Cشیلد فلزی
  سوکت RJ45 روبردی 10P10Cشیلد فلزی سوکت شبکه
  سوکت شبکه
  ۸,۸۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت مشکی کوتاه فلزی
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت مشکی کوتاه فلزی سوکت شبکه
  سوکت شبکه
  ۷,۱۵۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت مشکی فلزی بلند
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت مشکی فلزی بلند سوکت شبکه
  سوکت شبکه
  ۷,۱۵۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت فیلتردار
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت فیلتردار سوکت شبکه
  سوکت شبکه
  ۳۳,۰۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت طوسی شیلد فلزی
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت طوسی شیلد فلزی سوکت شبکه
  سوکت شبکه
  ۷,۱۵۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت طوسی
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت طوسی سوکت شبکه
  سوکت شبکه
  ۲,۷۵۰ تومان
  سرسوکت شبکه CAT6 مارک AMP
  سرسوکت شبکه CAT6 مارک AMP سرسوکت شبکه
  سرسوکت شبکه
  ۱,۵۴۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی SMD 8P8C
  سوکت RJ45 روبردی SMD 8P8C سوکت شبکه
  سوکت شبکه
  ۱۹,۸۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C مشکی فلزی بلند پایه عقب
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C مشکی فلزی بلند پایه عقب سوکت شبکه
  سوکت شبکه
  ۷,۱۵۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 1x4فلزی
  سوکت RJ45 روبردی 1x4فلزی سوکت شبکه
  سوکت شبکه
  ۳۳,۰۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی فیلتردار HR911105A
  سوکت RJ45 روبردی فیلتردار HR911105A سوکت شبکه
  سوکت شبکه
  ۲۳,۱۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 1x2فلزی
  سوکت RJ45 روبردی 1x2فلزی سوکت شبکه
  سوکت شبکه
  ۱۸,۷۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 1x4فلزی LED دار
  سوکت RJ45 روبردی 1x4فلزی LED دار سوکت شبکه
  سوکت شبکه
  ۵۵,۰۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 2*4 فلزی بزرگ LED دار
  سوکت RJ45 روبردی 2*4 فلزی بزرگ LED دار سوکت شبکه
  سوکت شبکه
  ۹۹,۰۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 2x4 فلزی کوچک LED دار
  سوکت RJ45 روبردی 2x4 فلزی کوچک LED دار سوکت شبکه
  سوکت شبکه
  ۱۱۰,۰۰۰ تومان
  سرسوکت شبکه CAT7
  سرسوکت شبکه CAT7 سوکت شبکه
  سوکت شبکه
  ۱۳,۲۰۰ تومان
  سرسوکت شبکه CAT5 مینی
  سرسوکت شبکه CAT5 مینی سوکت شبکه
  سوکت شبکه
  ۱,۶۵۰ تومان
  سرسوکت شبکه NO NAME CAT5
  سرسوکت شبکه NO NAME CAT5 106016
  ۱۰۶۰۱۶
  ۵۵۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 2x4فلزی
  سوکت RJ45 روبردی 2x4فلزی 111021
  ۱۱۱۰۲۱
  ۵۵,۰۰۰ تومان
  سرسوکت شبکه 10 پین
  سرسوکت شبکه 10 پین کانکتور
  کانکتور
  ۳,۳۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت مشکی
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت مشکی سوکت شبکه
  سوکت شبکه
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت LED دار
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت LED دار سوکت شبکه
  سوکت شبکه
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت سر فلزی
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت سر فلزی سوکت شبکه
  سوکت شبکه
  سوکت RJ45 روبردی 1x2فلزی LED دار
  سوکت RJ45 روبردی 1x2فلزی LED دار سوکت شبکه
  سوکت شبکه

   معرفی سرسوکت شبکه  :

   از ا ین قطعه برای اتصال کابل شبکه به کیستون استفاده میشود ، به این ترتیب که سیمهای داخل کابل شبکه داخل سرسوکت چیده می شوند و با آچار پرس مخصوص شبکه پرس می شوند .

   کانکتورشبکه(RJ45)
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده