سرسوکت شبکه CAT5 مارک AMP
  سرسوکت شبکه CAT5 مارک AMP
  سوکت شبکه CAT5 RJ45
  سوکت شبکه CAT۵ RJ۴۵
  ۱,۲۶۰ تومان
  سرسوکت شبکه CAT6 شیلد دار طلایی
  سرسوکت شبکه CAT6 شیلد دار طلایی
  سرسوکت شبکه
  سرسوکت شبکه
  ۶,۳۰۰ تومان
  سرسوکت شبکه CAT6 شیلد دار نقره ای
  سرسوکت شبکه CAT6 شیلد دار نقره ای
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۳,۹۶۰ تومان
  سرسوکت شبکه 10 پین
  سرسوکت شبکه 10 پین
  کانکتور
  کانکتور
  ۵,۴۰۰ تومان
  سرسوکت شبکه CAT5 مینی
  سرسوکت شبکه CAT5 مینی
  سوکت شبکه
  سوکت شبکه
  ۳,۶۰۰ تومان
  سرسوکت شبکه CAT6 مارک AMP
  سرسوکت شبکه CAT6 مارک AMP
  سرسوکت شبکه
  سرسوکت شبکه
  ۲,۵۲۰ تومان
  سرسوکت شبکه CAT7
  سرسوکت شبکه CAT7
  سوکت شبکه
  سوکت شبکه
  ۱۵,۳۰۰ تومان
  سرسوکت شبکه NO NAME CAT5
  سرسوکت شبکه NO NAME CAT5
  106016
  ۱۰۶۰۱۶
  ۷۲۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی SMD 8P8C
  سوکت RJ45 روبردی SMD 8P8C
  سوکت شبکه
  سوکت شبکه
  ۳۲,۴۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 10P10Cشیلد دار فلزی
  سوکت RJ45 روبردی 10P10Cشیلد دار فلزی
  سوکت شبکه
  سوکت شبکه
  ۱۴,۴۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 1x2فلزی
  سوکت RJ45 روبردی 1x2فلزی
  سوکت شبکه
  سوکت شبکه
  ۳۰,۶۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 1x2فلزی LED دار
  سوکت RJ45 روبردی 1x2فلزی LED دار
  سوکت شبکه
  سوکت شبکه
  ۳۶,۰۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 1x4فلزی
  سوکت RJ45 روبردی 1x4فلزی
  سوکت شبکه
  سوکت شبکه
  ۵۴,۰۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 1x4فلزی LED دار
  سوکت RJ45 روبردی 1x4فلزی LED دار
  سوکت شبکه
  سوکت شبکه
  ۹۰,۰۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 2*4 فلزی بزرگ LED دار
  سوکت RJ45 روبردی 2*4 فلزی بزرگ LED دار
  سوکت شبکه
  سوکت شبکه
  ۱۶۲,۰۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 2x4 فلزی کوچک LED دار
  سوکت RJ45 روبردی 2x4 فلزی کوچک LED دار
  سوکت شبکه
  سوکت شبکه
  ۱۸۰,۰۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 2x4فلزی
  سوکت RJ45 روبردی 2x4فلزی
  111021
  ۱۱۱۰۲۱
  ۹۰,۰۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت LED دار
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت LED دار
  سوکت شبکه
  سوکت شبکه
  ۱۱,۱۶۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت طوسی
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت طوسی
  سوکت شبکه
  سوکت شبکه
  ۴,۵۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت طوسی شیلد فلزی
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت طوسی شیلد فلزی
  سوکت شبکه
  سوکت شبکه
  ۱۱,۱۶۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت فیلتردار
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت فیلتردار
  سوکت شبکه
  سوکت شبکه
  ۵۴,۰۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت مشکی فلزی بلند
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت مشکی فلزی بلند
  سوکت شبکه
  سوکت شبکه
  ۱۱,۱۶۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت مشکی کوتاه فلزی
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت مشکی کوتاه فلزی
  سوکت شبکه
  سوکت شبکه
  ۱۱,۱۶۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C صاف
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C صاف
  سوکت شبکه
  سوکت شبکه
  ۶,۳۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C صاف شیلد دار فلزی
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C صاف شیلد دار فلزی
  سوکت شبکه
  سوکت شبکه
  ۱۱,۱۶۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C مشکی فلزی بلند پایه عقب
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C مشکی فلزی بلند پایه عقب
  سوکت شبکه
  سوکت شبکه
  ۱۳,۵۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی صاف SMD
  سوکت RJ45 روبردی صاف SMD
  قطعات الکترونیک
  قطعات الکترونیک
  ۳۶,۰۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی فیلتردار HR911105A
  سوکت RJ45 روبردی فیلتردار HR911105A
  سوکت شبکه
  سوکت شبکه
  ۴۵,۰۰۰ تومان
  سرسوکت شبکه CAT5 شیلد دار فلزی NONAME
  سرسوکت شبکه CAT5 شیلد دار فلزی NONAME
  کانکتور NONAME CAT5
  کانکتور NONAME CAT۵
  ناموجود
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت سر فلزی
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت سر فلزی
  سوکت شبکه
  سوکت شبکه
  ناموجود
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت مشکی
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت مشکی
  سوکت شبکه
  سوکت شبکه
  ناموجود

   معرفی سرسوکت شبکه  :

   از ا ین قطعه برای اتصال کابل شبکه به کیستون استفاده میشود ، به این ترتیب که سیمهای داخل کابل شبکه داخل سرسوکت چیده می شوند و با آچار پرس مخصوص شبکه پرس می شوند .

   خیر
   بله