سرسوکت شبکه 10پین
  سرسوکت شبکه 10پین
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۴,۸۰۰ تومان
  سرسوکت شبکه CAT5 مارک AMP
  سرسوکت شبکه CAT5 مارک AMP
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۱,۱۲۰ تومان
  سرسوکت شبکه CAT5 مینی
  سرسوکت شبکه CAT5 مینی
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۳,۲۰۰ تومان
  سرسوکت شبکه CAT6 شیلد دار نقره ای
  سرسوکت شبکه CAT6 شیلد دار نقره ای
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۳,۵۲۰ تومان
  سرسوکت شبکه CAT6 شیلد دارطلایی
  سرسوکت شبکه CAT6 شیلد دارطلایی
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۵,۶۰۰ تومان
  سرسوکت شبکه CAT6 مارک AMP
  سرسوکت شبکه CAT6 مارک AMP
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۲,۲۴۰ تومان
  سرسوکت شبکه CAT7
  سرسوکت شبکه CAT7
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۱۳,۶۰۰ تومان
  سرسوکت شبکه NO NAME CAT5
  سرسوکت شبکه NO NAME CAT5
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۶۴۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 10P10Cشیلد دار فلزی
  سوکت RJ45 روبردی 10P10Cشیلد دار فلزی
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۱۲,۸۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 1x2فلزی
  سوکت RJ45 روبردی 1x2فلزی
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۲۷,۲۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 1x2فلزی LED دار
  سوکت RJ45 روبردی 1x2فلزی LED دار
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۳۲,۰۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 1x4فلزی
  سوکت RJ45 روبردی 1x4فلزی
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۴۸,۰۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 1x4فلزی LED دار
  سوکت RJ45 روبردی 1x4فلزی LED دار
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۸۰,۰۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 2*4 فلزی بزرگ LED دار
  سوکت RJ45 روبردی 2*4 فلزی بزرگ LED دار
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۱۴۴,۰۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 2x4 فلزی کوچک LED دار
  سوکت RJ45 روبردی 2x4 فلزی کوچک LED دار
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۱۶۰,۰۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 2x4فلزی
  سوکت RJ45 روبردی 2x4فلزی
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۸۰,۰۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت LED دار
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت LED دار
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۹,۹۲۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت طوسی
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت طوسی
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۴,۰۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت طوسی شیلد فلزی
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت طوسی شیلد فلزی
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۹,۹۲۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت فیلتردار
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت فیلتردار
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۴۸,۰۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت مشکی فلزی بلند
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت مشکی فلزی بلند
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۹,۹۲۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت مشکی کوتاه فلزی
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت مشکی کوتاه فلزی
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۹,۹۲۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C صاف
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C صاف
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۵,۶۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C صاف شیلد دار فلزی
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C صاف شیلد دار فلزی
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۹,۹۲۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C مشکی فلزی بلند پایه عقب
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C مشکی فلزی بلند پایه عقب
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۱۲,۰۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی SMD 8P8C
  سوکت RJ45 روبردی SMD 8P8C
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۲۸,۸۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی صاف SMD
  سوکت RJ45 روبردی صاف SMD
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۳۲,۰۰۰ تومان
  سوکت RJ45 روبردی فیلتردار HR911105A
  سوکت RJ45 روبردی فیلتردار HR911105A
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ۴۰,۰۰۰ تومان
  سرسوکت شبکه CAT5 شیلد دار فلزی NONAME
  سرسوکت شبکه CAT5 شیلد دار فلزی NONAME
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ناموجود
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت سر فلزی
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت سر فلزی
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ناموجود
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت مشکی
  سوکت RJ45 روبردی 8P8C رایت مشکی
  کانکتور شبکه
  کانکتور شبکه
  ناموجود

   معرفی سرسوکت شبکه  :
   کانکتور شبکه rj45 که مخفف عبارت Registered Jack  است ، یکی از مهمترین انواع سوکت شبکه است که به عنوان اتصال دهنده اجزاء مختلف در شبکه به کار گرفته می شود و زمینه انتقال داده ها و اطلاعات را بین دستگاه های مختلف فراهم می کند .کانکتور RJ45 یک رابط هشت سیم است که از آن برای برقراری ارتباط بین انواع کابل شبکه با دستگاه های پسیو شبکه استفاده می شود . از این قطعه برای اتصال کابل شبکه به کیستون استفاده میشود ، به این ترتیب که سیمهای داخل کابل شبکه داخل سرسوکت چیده می شوند و با آچار پرس مخصوص شبکه پرس می شوند .


   خیر
   بله