تاک سوییچ SMD (ماجیکار) 3/5*3*6
Tact Switch

  • قیمت برای شما : ۹۰۰ تومان ۹۰۰ تومان بسته 50 عددی
اضافه به سبد خرید
معرفی تاک سوییچ  SMDکرم کلید بغل (ماجیکاری ) :

از تاک سوئیچ برای قطع یا وصل کردن مدار استفاده می شود .سوئیچ ها در حالت عادی باز هستند یعنی اتصالی بین پایه های آنها وجود ندارد . زمانیکه دکمه سوئیچ را فشار می دهیم دو پایه آن به هم وصل می شوند تا جریان الکتریکی از آنها عبور کند . تا زمانیکه دکمه سوئیچ را نگه داریم ، پایه ها به هم وصل هستند و جریان عبور می کند به محض رها کردن دکمه اتصال قطع می شود .