تستر خط تلفن کالر آی دی دار HIPHONE
  تستر خط تلفن کالر آی دی دار HIPHONE عیب یاب خط تلفن
  عیب یاب خط تلفن
  تسترخط تلفن ایرانی
  تسترخط تلفن ایرانی عیب یاب خط تلفن
  عیب یاب خط تلفن

   معرفی تستر خط تلفن :

   بوسیله دستگاه تستر خط تلفن CFL می توان تعیین وضعیت خط تلفن ( اشغال - آزاد - قطع) ، تعیین نقاط قطعی و اتصالی کابل تلفن ، اندازه گیری ماکزیمم مقادیر و تست کابلهای تلفن را انجام داد . با استفاده از گوشی تست خط تلفن می توان در مدت زمان کوتاه سرسیم مورد نظر را در شلوغ ترین پستها و ام دی اف های مخابراتی ساختمانها پیدا کرده و ایراد خط را برطرف نمود . این دستگاه دارای صفحه نمایشگر و کالرآی دی می باشد .

   تسترخط تلفن
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده