صفربند تایمردارکلیدی
  صفربند تایمردارکلیدی شماره بند هوشمند
  شماره بند هوشمند
   معرفی صفربند تایمردار کلیدی :

   برای بستن صفر تلفنهای ثابت میتوان از دستگاه صفربند تایمردار استفاده کرد.همچنین باتوجه به وجود تایمر روی این دستگاه میتوان زمان مکالمه را نیز تنظیم کرد.
   صفربند تلفن
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده