قلع 250 گرمی SEP 

سیم لحیم متشکل از دو عنصر سرب و قلع می باشد که  بصورت یک سیم با قطر کم ارائه می شود تا فرآیند لحیم کاری ساده تر شود .  از سیم لحیم  برای اتصال قطعات با حفظ رسانا بودن آنها استفاده می شود . برای لحیم کردن و اتصال انواع  قطعات الکترونیکی  به  مدارات ، برد الکترونیک و ماژول ها و یا برای اتصال سیم ها و پایه های انواع فیش  و سوکت و کانکتور از سیم  قلع استفاده می شود .
خیر
بله