پد پاناسونیک 3711
  پد پاناسونیک 3711 پنل شماره گیر گوشی بیسیم پاناسونیک
  پنل شماره گیر گوشی بیسیم پاناسونیک
  پد پاناسونیک 3611
  پد پاناسونیک 3611 پنل شماره گیر گوشی بیسیم پاناسونیک
  پنل شماره گیر گوشی بیسیم پاناسونیک
  پد پاناسونیک 6441
  پد پاناسونیک 6441 پنل شماره گیر گوشی بیسیم پاناسونیک
  پنل شماره گیر گوشی بیسیم پاناسونیک
  پد پاناسونیک 2361 - 2360
  پد پاناسونیک 2361 - 2360 پنل شماره گیر گوشی بیسیم پاناسونیک
  پنل شماره گیر گوشی بیسیم پاناسونیک
  پد پاناسونیک 2260 = 2248
  پد پاناسونیک 2260 = 2248 پنل شماره گیر گوشی بیسیم پاناسونیک
  پنل شماره گیر گوشی بیسیم پاناسونیک
  پد پاناسونیک1743
  پد پاناسونیک1743 پنل شماره گیر گوشی بیسیم پاناسونیک
  پنل شماره گیر گوشی بیسیم پاناسونیک
  پد پاناسونیک 1233
  پد پاناسونیک 1233 پنل شماره گیر گوشی بیسیم پاناسونیک
  پنل شماره گیر گوشی بیسیم پاناسونیک
  پد پاناسونیک 1232
  پد پاناسونیک 1232 پنل شماره گیر گوشی بیسیم پاناسونیک
  پنل شماره گیر گوشی بیسیم پاناسونیک
  پد پاناسونیک 2433
  پد پاناسونیک 2433 پنل شماره گیر گوشی بیسیم پاناسونیک
  پنل شماره گیر گوشی بیسیم پاناسونیک
  پد پاناسونیک 3531
  پد پاناسونیک 3531 پنل شماره گیر گوشی بیسیم پاناسونیک
  پنل شماره گیر گوشی بیسیم پاناسونیک
   معرفی پد پاناسونیک :

   همانگونه که میدانیم شماره گیر گوشیهای رومیزی و بیسیم دارای یک پد میباشند که به مرور زمان و کارکرد طولانی مستعمل میگردد. جهت حل مشکل سفت زدن کلید ، صفحه کلید یا همان پد باید تعویض گردد.
   پد لاستیکی تلفن پاناسونیک
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده