قلع 100گرمی ACTIVITY
  قلع 100گرمی ACTIVITY سیم لحیم
  سیم لحیم
  ۶۶,۰۰۰ تومان
  قلع 100گرمی SEP
  قلع 100گرمی SEP سیم لحیم
  سیم لحیم
  ۹۹,۰۰۰ تومان
  قلع 250گرمی ACTIVITY
  قلع 250گرمی ACTIVITY سیم لحیم
  سیم لحیم
  ۱۶۵,۰۰۰ تومان
  قلع 250گرمی SEP
  قلع 250گرمی SEP سیم لحیم
  سیم لحیم
  قلع 100گرمی آساهی
  قلع 100گرمی آساهی سیم لحیم
  سیم لحیم
  قلع 50گرمی ACTIVITY
  قلع 50گرمی ACTIVITY سیم لحیم
  سیم لحیم
   معرفی قلع :

   سیم لحیم متشکل از دو عنصر سرب و قلع می باشد که بصورت یک سیم با قطر کم ارائه می شود تا فرآیند لحیم کاری ساده تر شود . از سیم لحیم برای اتصال قطعات با حفظ رسانا بودن آنها استفاده می شود . برای لحیم کردن و اتصال انواع قطعات الکترونیکی به مدارات ، برد الکترونیک و ماژول ها و یا برای اتصال سیم ها و پایه های انواع فیش و سوکت و کانکتور از سیم قلع استفاده می شود .
   قلع
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده